Kontakt

Adresa

Kasima Gujića 50, 88320 Ljubuški

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 39 834 096

E-mail: medzlisljubuski@gmail.com