Dženaza-namaz obavljena 20.11.2023 godine. Molimo Allaha d‍ž.š. da se smiluje našoj Džemili.