21.7 C
Ljubuški
27.05.2024.
HomeVijestiIz MedžlisaOBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA MEDŽLISA IZ LJUBUŠKI

OBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA MEDŽLISA IZ LJUBUŠKI

Poštovani,

Povodom zlonamjernih informacija koje su objavljene na portalu Ljubusaci.com usmjerenih protiv jednog broja članova Izvršnog odbora Medžlisa Ljubuški, a vezane za obnovu vakufske imovine, ovim putem želimo da damo jasna pojašnjenja i razloge poduzetih radnji od strane ovog Izvršnog odbora:

Prije svega želimo da naglasimo da je svaka pomoć i inicijativa koja je usmjerena na zaštitu ili obnovu vakufa i vakufske imovine hvale vrijedna i dobrodošla. U tom uvjerenju prihvatili smo i inicijativu jednog dijela naših sugrađana i džematlija za pokretanjem akcije na prikupljanju sredstva za obnovu i revitalizaciju vakufa na području Ljubuškog i dali saglasnost na istu.

Međutim, nakon što su određena sredstva prikupljena, bez ikakvog dogovora, poštovanja procedura ili pribavljanja saglasnosti ova grupa je počela sa radovima na obnovi džamije na Gožulju a sada to trenutno radi i na džamiji na Žabljaku. Mada se radi o vrijednim objektima od kulturno historijskog značaja ova grupa na čelu sa Farukom Jakićem je samoinicijativno i bez odgovarajućih odobrenja počela sa obnovom ugrađujući neodgovarajuće materijale i primjenjujući pogrešne metode.

Tokom svog djelovanja, ova grupa se obraćala i Muftijstvu mostarskom od kog je dobila jasne upute da se ne smije pokretati obnova objekata mimo zvaničnih organa IZ BiH i bez odgovarajućih zakonskih odobrenja. Želeći da se već preduzeti radovi stave u zakonske okvire i odobre od strane nadležnih organa Islamske zajednice kao isključivog vlasnika i jedinog tijela nadležnog za upravljanje vakufima, IO Medžlisa se obratio i Rijasetu IZ u BiH. Od njega su tražene jasne instrukcija o neophodnim koracima i načinu nastavka trenutne I eventualne buduće obnove. I pored jasno dobijenih upustava te, u više navrata, rakcije IO Medžlisa Ljubuški, ova grupa je, i pored usmenih obećanja da će ispraviti greške, nastavila radove prema svojim ličnim zamislima.

Zbog navedenog, a radi izbjegavanja bilo kakvog konflikta ili podjela uz istovremenu želju da se ne umanji entuzijazam i doprinos ove grupe kao i u cilju legalne i kvalitetne obnove IO Medžlisa Ljubuški je organizovao sastanak u prostorijama vakufa džamije na Žabljaku. Sastanak je održan 24.04.2023.g. a na njemu su pored predstavnika IO Medžlisa i navedene grupe bili i predstavnici Muftijstva mostarskog, Vakufske direkcije i Rijaseta IZ u BiH. Na sastanku je dogovoreno da se radovi na objektima džamije na Žabljaku odmah obustave, da IO Medžlisa imenuje građevinski odbor i da se pripremi odgovarajuća dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o građenju, rekonstrukciji i popravci objekata IZ u BiH. Pored toga je zaključeno da se pozovu predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH da posjete Ljubuški obzirom da se džamija na Žabljaku nalazi na peticiji za proglašenje zaštićenih nacionalnih spomenika. Naime, da bi se ova džamija mogla proglasiti nacionalnim spomenikom, radovi obnove se moraju izvoditi po obavezujućim i strogim pravilima struke koje mora odobriti Komisija.

Međutim, i pored postignutog dogovora i usaglašenih stavova, neposredno nakon okončanja sastanka navedena grupa je nastavila sa radovima kao da se ništa nije desilo i kao da se ništa nije dogovorilo.

Nastavljanjem nezakonitih radova na džamiji na Žabljaku pokazano je:

  • nepoštovanje i omalovažavanje legalnih organa IZ u BiH koji su jedini ovlašteni da se brinu o održavanju i unapređenju vakufske imovine u BiH,
  • nepoštovanje legalnih organa države koji su jedini nadležni da odobre legalnu gradnju u svrhu očuvanja kulturno historijske baštine kao što je, između ostalih, džamija na Žabljaku,
  • da se radovima bez stručne potpore, kao što su poduzeti predmetni radovi, može samo devastirati kulturno historijska vrijednost objekata i umanjiti njihov značaj.

Upravo iz tih razloga a posebno radi zaštite ugleda institucija IZ u BiH te zaštite vakufske imovine, IO Medžlisa Ljubuški je reagovao te pozvao nadležne organe na reakciju.

Posebno naglašavamo da je zahtjev viših instanci u Islamskoj zajednici da se nastave poduzimati sve zakonom propisane radnje kako bi se zaštitila vakufska imovina a gradnja i obnova stavila u zakonske okvire a što će ovaj Medžlis ispoštovati u cijelosti.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular