Na sastanku Izvršnog odbora Medžlisa Islamske mjednice Ljubuški održanog dana 14.09.2023. godine u prisustvu ovlaštenog predstavnika Muftijstva mostarskog i Vakufske direkcije Sarajevo doneseni su slijedeći:

Zaključci

  1. Putem ovlaštenog advokata nastavit će se rad na zaštiti vakufske imovine i preduzeti sve neophodne mjere radi zaustavljanja neovlaštenog upada u vakufske nekretnine posebno džamiju na Žabljaku od grupe građana koja se lažno predstavlja kao „Džemat Žabljak”.
  2. Nastavit će se započete djelatnosti na okončanju projekta obnove i revitalizacije džamije na Žabljaku u saradnji sa Vakufskom direkcijom a radi otklanjanja štete koja je istoj nanesena od strane grupe građana i njenog dovođenja u stanje potrebno da se ista proglasi nacionalnim spomenikom. Za svu štetu za koju se utvrdi da je navedena grupa počinila pokrenut će se odgovarajući sudski postupci.
  3. Izvršni odbor upoznat o sadržini pisma kojim je grupa građana optužila glavnog imama Šemsu ef. Germića kao i o činjenicama i dokazima do kojih se došlo prilikom izvršene provjere datih navoda. Ocjenjeno je da se radi o neosnovanim optužbama o čemu će biti obavješteno i Muftijstvo mostarsko.

Ljubuški 14.09.2023. godine